Privacy policy

Hypotheken in Spanje

Legal information and privacy policy

n overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli met betrekking tot bedrijfsdiensten voor informatie en elektronische handel, informeren wij u dat Hypotienda Mortgages S.L gevestigd is in Calle Pablo Casals 7- local 2, 29602 Marbella, en belastingnummer CIF: B92685197 in het register van Malaga , MA-81258, tomo 3948, folio 24, is de titeleigenaar van deze website.

Volgens de bepalingen van de Spaanse organieke wet 15/1999 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u, in het geval dat een e-mail naar ons wordt verzonden of een gegevensverzamelingsformulier wordt ingevuld, dat de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt zal worden opgenomen in het bestand waarvoor Hypotienda Mortgages S.L. is verantwoordelijk. De commerciële naam van Hypotienda Mortgages S.L. is WeCare Hypotheken. Het doel is om het onderzoek te behandelen, een commerciële relatie te onderhouden en om op welke manier dan ook, inclusief per e-mail of andere gelijkwaardige elektronische communicatie, publiciteit of promotionele informatie over de producten of diensten van het bedrijf te verzenden. Door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te accepteren, gaat u ermee akkoord dat Hypotienda Mortgages S.L. kan uw persoonsgegevens (alleen) verstrekken aan andere bedrijven die behoren tot Hypotienda Mortgages S.L.as Hypotienda Insurances S.L. (CIF: B92930155) en onze partners wiens betrokkenheid noodzakelijk is om te voldoen aan het doel van de blog & website.

Zonder uw schriftelijke toestemming zal Hypotienda Hypotheken uw gegevens niet aan derden verkopen of doorgeven.

U kunt uw weigering kenbaar maken dat uw gegevens door Hypotienda-bedrijven worden verwerkt voor publiciteitsdoeleinden en om uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen in overeenstemming met de huidige wetgeving, door te schrijven naar het volgende adres: Calle Pablo Casals 7- lokaal 2, 29602 Marbella of naar het e-mailadres info@wecaremortgages.com.

Hypotienda Hypotheken S.L. verklaart dat het alle noodzakelijke en relevante beveiligingsmaatregelen heeft genomen, zoals vastgelegd in het Spaanse koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, waarmee het regelgevend besluit ter uitvoering van de LOPD [Ley Orgánica de Protección de Datos – Spaanse wet op de bescherming van persoonsgegevens] is goedgekeurd , en dat het alle technische methoden heeft ingesteld die binnen zijn mogelijkheden liggen om verlies, onrechtmatig gebruik, wijziging, niet-geautoriseerde toegang of diefstal van de door u verstrekte gegevens te voorkomen. Alle inhoud van de website, en in het bijzonder handelsnamen, handelsnamen, industriële ontwerpen, ontwerpen, teksten, foto’s, grafieken, logo’s, iconen, software en alle andere tekens die in de industrie en het bedrijfsleven kunnen worden gebruikt, zijn beschermd door de industriële eigendoms- en intellectuele rechten van Hypotienda Mortgages S.L. Het gebruik en/of de reproductie ervan is daarom verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf.

Hypotienda Hypotheken S.L. is niet verantwoordelijk voor inbreuken op intellectueel eigendom of industriële rechten van derden die voortkomen uit de opname in de website van handelsmerken, bedrijfsnamen, industriële ontwerpen, patenten, ontwerpen, teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s, iconen of software van derden die, bij opname op de website, hebben verklaard de rechthebbenden ervan te zijn.

De gebruiker van deze website is verplicht de inhoud van de website gewetensvol, correct en legaal te gebruiken en verbindt zich ertoe:

a) De inhoud niet gebruiken voor doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en de normale gewoonten of openbare orde.
b) De inhoud niet reproduceren, kopiëren, distribueren, openbaar toegankelijk maken via welk openbaar communicatiemiddel dan ook, transformeren of wijzigen, tenzij de overeenkomstige toestemming van de eigenaar van de inhoud is gegeven.
c) De inhoud van de website niet gebruiken voor het verzenden van publiciteit, communicatie voor doeleinden van directe verkoop of voor enig ander commercieel doel, ongevraagde berichten sturen naar een groot aantal mensen ongeacht het doel ervan, en zich onthouden van marketing of het bekendmaken van dergelijke informatie in Hoe dan ook. In geval van een geschil zullen beide partijen proberen tot een minnelijke schikking te komen. Als dit niet mogelijk is, zijn de rechtbanken van Malaga bevoegd om de zaak te behandelen en zullen de partijen geen beroep doen op enige andere jurisdictie voor gerechtelijke stappen.

Wie het niet eens is met dit beleid, mag geen gegevens invoeren op deze website of toegang krijgen tot de inhoud van deze website.

Meer weten over de hypotheekrente in Spanje?

×

 

Hallo!

Klik hieronder om de conversatie te beginnen op Whatsapp.

× Hoe kan ik u helpen?